บริษัท ไฮบริดฟาร์ม แฟคทอรี่ จำกัด

เราคือผู้นำการผลิตสิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม และมัณฑนภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ การปักสิ่งทอ การตกแต่งสิ่งทอ และออกแบบสิ่งทอ ให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตและตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม และ มัณฑนภัณฑ์ มุ่งตอบสนองทุกความต้องการของแบรนด์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ตอบสนอง ทุกความต้องการขององค์กรธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้บริโภคผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และมัณฑนภัณท์คุณภาพดี คุ้มค่า สร้างความพึงพอใจสูงสุดของทุกองค์กร เหมาะกับลักษณะธุรกิจขององค์กรนั้นๆ บริษัทฯ เน้นให้คำแนะนำในการเลือกวัตถุดิบเพื่อการผลิต ที่เหมาะสมตามงบประมาณของธุรกิจและลูกค้าเป็นสำคัญ

COMPANY PROFILE

บริษัท ไฮบริดฟาร์ม แฟคทอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารและทีมงานมือวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี ในธุรกิจสิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ให้บริการด้านกระบวนการพิมพ์สิ่งทอคุณภาพสูง ให้บริการกระบวนการงานปักสิ่งทอคุณภาพสูง เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการยกย่องจากผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑที่ล้ำสมัย มีคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้บนมาตรฐาน ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกระดับชั้น

OUR VISION

เรามุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมและเข้าถึงธุรกิจในทุกระดับชั้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า สะดวกสบาย และรวดเร็วในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง สะดวก ประหยัด รวดเร็ว

OUR MISSION

มาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากลในธุรกิจผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และมัณฑนภัณฑ์ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในเรื่องผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ตลอดจนให้คำปรึกษาที่ดีในการเลือกผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำหลายแห่งเป็น “บริษัทสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม มัณฑนภัณฑ์ ที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป”